MAJAVAJAHTI

MAJAVAJAHTI 2021-2022

Majavan jahtaaminen ja mahdollinen kaato on kysyttävä/ilmoitettava vastaavalta TONI UUSI-KAKKURI 0451108160.

Euroopanmajavan lupia on myönnetty 4kpl 20.8.2021-30.4.2022 väliselle ajalle. Kaatomaksu 10€.

Reviiristä tai omariistasta tarkistus, että kyttäysmaa on vuokrattu seuralle!